Předseda PDM ČR Kamil Černý a tiskový mluvčí Matěj Košař na MŠMT

Dne 12. 12. 2022 byli předseda Kamil Černý s kolegou Matějem Košařem přijati panem ministrem školství prof. JUDr. Vladimírem Balašem CSc. na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Měli možnost strávit s panem ministrem hodinu, během které  mu prezentovali projekt Parlamentu dětí a mládeže České republiky a jeho dosavadní činnost, naše budoucí ambice a projekty. Také pana ministra seznámili se stavem participace mládeže v České republice a se současnou prací PDM ČR na legislativních dokumentech v rámci připomínkových orgánů ministerstev, kterých je PDM ČR členem. Na programu byla také témata týkající se současného stavu českého školství, kde si pan ministr vyslechl studentský pohled na věc. Závěrem jednání bylo nastíněno možné prohloubení spolupráce MŠMT a PDM ČR, jehož finální podoba bude upřesněna na budoucích jednáních. Podle pana ministra budou společná jednání v budoucnu častější, načež se celý Parlament dětí a mládeže těší a vnímá dnešní den jako možný počátek pevného mostu mezi studenty a MŠMT.


12.12.2022