KDO JSME

Kdo jsme?

Jako členové PDM ČR jsme především studenti středních škol z celé České republiky. Za svůj cíl považujeme aktivizovat naše spolužáky, zvyšovat jejich povědomí o politickém dění a prostřednictvím vzdělávacích besed, příspěvků na sociální sítě a exkurzí zaplňovat vědomostní mezery, které vzešly ze vzdělávacího systému. Při tvorbě těchto projektů klademe důraz na vznik neformálních i neformálně-pracovních vztahů mezi studenty, neboť si uvědomujeme, že právě v dobrém kolektivu se pracuje nejlépe. Kromě toho prakticky využíváme dovednosti, kterých jsme nabyli ve škole nebo ve svém volném čase, učíme se oficiální komunikaci a organizačním schopnostem, a celkově se tak díky činnosti v parlamentu osobnostně rozvíjíme. PDM ČR zastřešuje všechny krajské studentské parlamenty a napomáhá k jejich vzniku tam, kde doposud založeny nebyly. PDM ČR reprezentuje myšlenku participace na národní úrovni a je hlavním mediátorem dialogu mezi studenty a Vládou ČR.

KDO NÁS PRÁVNĚ ZASTŘEŠUJE

Kdo nás právně zastřešuje?

Česká sekce DCI – Spolek zastánců dětských práv - je dobrovolná nestátní organizace otevřená všem, kdo se chtějí sdružit k prosazení potřeb a zájmů dětí. Vznikla v roce 1991 a usiluje o dosažení týchž cílů jako světové hnutí DCI. Iniciovali jsme vznik koalice nestátních organizací, které se sdružily v Alianci za dětská práva (ADP) pro práva dětí v ČR a dále pravidelně připravujeme alternativní zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice, a to už od roku 1993.

Její hlavní cíle jsou:

  • zajistit komplexní uplatňování Úmluvy o právech dítěte v životě společnost
  • soustavně shromažďovat informace o postavení dětí v České republice
  • spolupracovat s  nestátními organizacemi  a institucemi, které se zabývají dětmi v naší zemi
  • rozvoj mezinárodní spolupráce zejména v rámci skupiny nestátních organizací (Child Rights Connect) pro Úmluvu o právech dítěte, která úzce spolupracuje s ženevským Výborem pro práva dítěte 


  • RNDr. Miroslav Prokeš

    Předseda české sekce DCI - Spolku zastánců dětských práv


Vedení PDM ČR

Vedení PDM ČR je orgánem, který řídí PDM ČR mezi jednotlivými zasedáními Rady a Předsednictva PDM ČR a Celorepublikového zasedání delegátů. Ze své činnosti se zodpovídá Radě, Předsednictvu, Celorepublikovému zasedání delegátů PDM ČR a zastřešující organizaci tj. „Spolku zastánců dětských práv“. Připravuje program, svolává a organizuje jednotlivá zasedání a činnost PDM ČR.

 

Kamil Černý

Předseda PDM ČR
Plzeňský kraj
19 let

K práci v parlamentu mě vždy táhla touha věci vymýšlet či zlepšovat. Nyní se o to pokouším jak v SPPK, tak i v PDM ČR. Snažím se v lidech rozvíjet pozitivní a kreativní myšlení a společně posouvat tyto instituce zase o krůček dál.

Isabel Goldbergová

1. místopředsedkyně
Moravskoslezský kraj
18 let

Od základní školy se pohybuji v parlamentních strukturách a momentálně působím v PDM MSK a PDM ČR. Odjakživa mě zajímala organizace a práce s lidmi, jelikož . Podílení mládeže ve škole, v městě, v kraji anebo v celé naší republice mi přijde podstatné, protože i mladí lidé mají právo vyjádřit svůj názor.

Jan Pokorný

2. místopředseda
Jihočeský kraj
19 let

Rada PDM ČR

Rada PDM ČR je výkonný orgán PDM ČR, který ze svých řad volí Vedení PDM ČR tj. Předsedu a dva místopředsedy PDM ČR. Společně s vedením PDM ČR zodpovídá za činnost chod PDM ČR mezi jednotlivými zasedáními Předsednictva PDM ČR a Celorepublikovými zasedáními delegátů. Vytváří návrhy usnesení, podněty a návrhy pro činnost, které jsou následně projednány a schváleny Předsednictvem PDM ČR a popřípadě i Celorepublikovými zasedáními delegátů. Zasedání Rady se koná zpravidla jednou měsíčně prezenčně anebo distančně, přičemž distanční zasedání má stejnou váhu a kredibilitu jako zasedání prezenční.

Členové rady

Viet Anh(Tonda) Tran

Karlovarský kraj
15 let

Jakub Přemysl Slivko

Královéhradecký kraj

Lukáš Lindner

Olomoucký kraj

Veronika Králová

Pardubický kraj

Filip Šafař

Dětské domovy
Ústecký kraj

Radim Němeček

Zlínský krajPředsednictvo PDM ČR

Předsednictvo PDM ČR je kontrolní orgán PDM ČR mezi jednotlivými Celorepublikovými zasedáními delegátů. Dohlíží na činnost Rady a Vedení PDM ČR a kontroluje je.

Členové předsednictva

Kristýna Seinerová

Hlavní město Praha
18 let

Pavel Wagenknecht

Královéhradecký kraj
19 let

Aneta Foldynová

Moravskoslezský kraj
16 let

Amálie Šimurdová

Jihočeský kraj
16 let

Matěj Košař

Plzeňský kraj
19 let

Petra Sudzinová

Karlovarský kraj
16 let

 


Výbory PDM ČR

Mediální výbor

Mediální výbor kompletně zajišťuje a spravuje mediální obraz a propagaci PDM ČR.

Členové výboru

Tobiáš Horváth

Garant výboru
Plzeňský kraj
18 let

Tereza Tycarová

Plzeňský kraj
16 let

Petra Sudzinová

Karlovarský kraj
16 let
Výbor pro parlamenty dětí a mládeže

Výbor pro parlamenty dětí a mládeže monitoruje stav krajských samospráv v ČR a snaží se napomáhat studentským iniciativám v zakládání krajských parlamentů dětí a mládeže v krajích, kde doposud založeny nebyly.

Členové výboru

Kamil Černý

Garant výboru
Plzeňský kraj
19 let

Jan Gondek

Hlavní město Praha
18 let

Sebastian Sokol

Hlavní město Praha
16 let