26. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice

22. 4. 2022 se konal 26. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice. Na téma ,, Participace dětí na věcech veřejných, zejména v rozhodovacích procesech orgánů a institucí veřejné správy“  Cílem bylo vytvoření výstupu z pohledu participačních struktur. Na téma nejtíživějších a nejpalčivějších otázek české mládeže a českého školství. Bylo přítomno 86 účastníků z celé ČR.

Plénum členů participačních skupin z celé České republiky jednalo s paní ministryní Ing. Bc. Annou Hubáčkovou, poslankyní prof. JUDr. Helenou Válkovou, předsedkyní Výboru pro práva dítěte RVLP Mgr. Klárou Laurenčíkovou, ředitelem odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání Ing. Bc. Jiřím Bannertem Ph.D., předsedou české sekce DCI RNDr. Miroslavem Prokešem a předsedou Parlamentu dětí a mládeže Kamilem Černým, právě na toto téma.

Závěrem byl vznik návrhu národního výstupu a vytvoření pracovní skupiny, která bude tento výstup nadále specifikovat, rozebírat a dopracovávat.

Vybraní účastníci z národního a lokálních workshopů poté vytvoří delegaci, která bude tento výstup prezentovat na vyhodnocení Youpart ve Vídni, Praze a Bruselu.


22.04.2022