Mezinárodní mládežnická konference YouPart, I. část – Vídeň

Pod záštitou projektu Erasmus+ vypsaným Evropskou unií na podporu mobility mládeže se ve dnech 13. až 17. června 2022 ve Vídni (Rakousko) konala první část mezinárodní mládežnická konference s názvem YouPart, kterou pořádala vídeňská organizace Südwind, jež se kromě jiného zabývá také neformálním vzděláváním.

Přibližně osmdesát účastníků z šesti zemí Evropy – Česká republika, Itálie, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Srbsko – se sešlo za účelem diskuse o tématech, která tíží mladou generaci a která by rádi amplifikovali na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Konference si také klade za cíl aktivizovat mladé lidi v rámci celospolečenského dění a dodat jim sebevědomí při vyjadřování svých názorů.

Mimo diskusi se značná část programu věnovala seznamovacím aktivitám k navázání neformálních vztahů mezi účastníky, a to za účelem fertilnější spolupráce při formulování svých cílů a pro vytvoření příjemnější atmosféry pro všechny přítomné.

Druhá část konference se uskuteční 30. září až 2. října 2022 v Praze, kde se pořadatelskou organizací stane česká sekce DCI – spolek Zastánců dětských práv ve spolupráci s ekumenickou akademií a Parlamentem dětí a mládeže ČR. Třetí část YouPart účastníky čeká pak přímo v Bruselu na začátku prosince, na jejímž programu bude PDM ČR přímo participovat. 18.06.2022