Předsednická konference na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu Záruky pro děti


Druhý místopředseda PDM ČR Sebastian Sokol (Pražský parlament dětí a mládeže) a člen Rady PDM ČR Antonín Tran Anh (Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje) se zúčastnili akce s názvem Předsednická konference na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu Záruky pro děti, kterou ve dnech 7. a 8. července 2022 pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v Kongresovém centru Praha. Konference se konala v souvislosti s počátkem českého předsednictví Radě EU.

Na konferenci byli přítomni ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a další ministři tohoto sektoru popř. jejich zastupitelé z různých zemí EU včetně Malty, Estonska, Litvy a Slovenska. Mimo to přijaly pozvání i organizace zabývající se problematikou práv dítěte, např. UNICEF, Eurofund nebo Eurochild. Během konference se probíraly akční plány k řešení sociálního znevýhodnění dětí a k podpoře participace mladých lidí. Dále se řešilo vzdělání jako řešení chudoby a podpora chudých dětí státem, regionem, obcí a neziskovými organizacemi.

PDM ČR tímto děkuje MPSV za pozvání na konferenci, která dala mladým lidem příležitost vyjádřit své nápady a poznatky a byla tak důležitým krokem k rozvoji participace studentů.
08.07.2022