První valné shromáždění EU Child Participation Platform

Ve dnech 26. a 27. 6. 2023 se v Bruselu konalo první valné shromáždění EU Child Participation Platform, na kterém děti z celé Evropské unie diskutovaly o současných problémech mladé generace a o tom, jak se těmto problémům postavit. Českou republiku na valném shromáždění reprezentovaly za českou sekci DCI Veronika Králová s Markétkou Lindákovou a jako doprovod s nimi byl Nick Svoboda z Parlamentu dětí a mládeže ČR. Valné shromáždění začalo zahajovací konferencí, na které vystoupila paní Dubravka Suica, pan Colin Sciciluna, pan Milan Brglez a paní Ana Gallego. Následně byli účastníci valného shromáždění rozděleni do skupin podle oblasti, ze které pocházejí, a měli možnost probrat různá témata týkající se mladé generace se zástupci daných států. Poté přišla na řadu prohlídka Europarlamentu a den byl zakončen prohlídkou Bruselu s ochutnávkami čokolády. Druhý den se nesl v duchu tematických workshopů. Děti měly možnost si vybrat z pěti témat: dětská práva, děti za spravedlivější a zelenou Evropu, ochrana před násilím, dětská chudoba a spoluvytváření konzultace. Výsledky jednotlivých workshopů byly prezentovány na závěrečné konferenci a nastínily tak témata, kterým se participační platforma dětí Evropské unie bude v budoucnu nejvíce věnovat.


28.06.2023