Schůze PDM ČR s MPSV

Schůze s MPSV 26.9.2022


Druhý místopředseda PDM ČR Sebastian Sokol (Pražský parlament dětí a mládeže), člen rady Antonínem Tran Anh (Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje) a členka předsednictva Kristýna Seinerová (Pražský parlament dětí a mládeže), se 26. 9. 2022 zúčastnili schůze na Ministerstvu práce a sociálních věcí s panem ministrem Marianem Jurečkou. Na schůzi se probírala spolupráce MPSV a PDM ČR, dokončení mapy krajských parlamentů, tedy založení studentských samospráv v krajích, kde dosud nejsou zřízeny, nebo se také řešila problematika dětských domovů.

V rámci Akčního plánu záruky pro děti byl PDM ČR panem ministrem osloven, aby se v rámci tohoto plánu stal dalším připomínkovým orgánem pro MPSV. 
Pan ministr studentům přislíbil prohloubení spolupráce s MPSV a dalšími ministerstvy, kterých se naše agenda a vize týkají, například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo kultury.


Napsali: Sebastian Sokol a Kamil Černý

26.09.2022