Setkání na MŠMT

Dnes se náš předseda Kamil Černý společně s RNDr. Miroslavem Prokešem, předsedou Spolku zastánců dětských práv – české sekce DCI, sešel na půdě MŠMT s vedoucí Oddělení rozvoje dětí a mládeže paní Ing. Bc. Simonou Marešovou a ředitelem odboru základního vzdělávání a mládeže panem PaedDr. Michalem Černým. Společně představili nový projekt Parlament dětí a mládeže ČR a řešili možnou spolupráci. Ze strany MŠMT jim byla vyjádřena podpora a úspěšně se domluvili na spolupráci včetně zahrnutí PDM ČR do seznamu zvaných na semináře a další akce ministerstva, kde by měli participovat zástupci žáků, studentů i dětí z dětských domovů.


26.11.2021