Summer Camp PDM ČR 2022

Summer camp PDM ČR 2022

Po necelém roce činnosti se PDM ČR rozhodlo uspořádat teambuildingovou akci s názvem SummerCamp, který se kromě utužování kolektivu využil také jako výjezdní zasedání a odměna za práci členů PDM ČR. Camp se konal 22.-25. srpna 2022. Během těchto dnů vyrazilo jedenáct studentů do Vyššího Brodu, kde za teambuildingovou aktivitu zvolili sjezd Vltavy. I přes nepřející počasí se sedm členů rozhodlo pro sjezd prvního úseku Vltavy, zbylí čtyři členové zvolili jako alternativní program pěší návštěvu Lipna nad Vltavou. Druhý den se sjezdu zúčastnili již všichni přítomní členové. Během večerů po návratu na ubytování probíhalo zasedání, které se týkalo především zřizování instituce dětského ombudsmana, přípravy pražské části mezinárodní konference YouPart pořádané rakouskou organizací SüdWind ve spolupráci s českou sekcí DCI nebo také přípravy velkého říjnového zasedání, které se bude konat 14.-16. října 2022 v Praze, a jeho součástí budou volby do Předsednictva a Rady PDM ČR jako i volba předsedy a místopředsedů.


26.08.2022